Impuls Muziekeducatie Basisscholen

Impuls muziekeducatie voor basisscholen is de subsidie voor het vergroten van de muzikale deskundigheid van leerkrachten. Op deze manier creëer je beter muziekonderwijs en krijgt muziek een duurzame plek in jouw school. Als basisschool kan je deze subsidie aanvragen voor een periode van drie schooljaren. Meer informatie over de subsidie Impuls Muziekeducatie voor basisscholen vind je hier.
Wereldse Muziek is een competentiegerichte lesmethode die leraren traint in het geven van muziekonderwijs waarbij samen plezier maken de boventoon voert.
Ons lespakket biedt dagelijkse muzikale inspiratie voor meer muziek in de klas!

Het plezier van Muziek

Het plezier van muziek draagt enorm bij aan het ervaren van levensgeluk. Samen muziek maken is één van de mooiste dingen in het leven. Om samen muziek te kunnen maken zijn er een paar ingrediënten nodig: goede communicatie, empatisch vermogen en goede- en vooral leuke muziekeducatie.

Het belang van muziek

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat het maken van muziek de schoolprestaties van de kinderen verbetert. Muziek spelen draagt bij aan de ontwikkeling van het brein, de motorische ontwikkeling en het bevordert discipline en sociale vaardigheden. Muziekeducatie op basisscholen is ontzettend belangrijk voor de vorming van kinderen. Het stimuleert creativiteit en samenwerking, en brengt daarmee onontdekte talenten van kinderen tot ontwikkeling.

Meer muziek in de klas

Wij zorgen ervoor dat leerkrachten en kinderen in aanraking komen met het plezier van muziek en muziek van over hele wereld. Zodra iets leuk is, wordt het vaker gedaan.

Impuls Muziekeducatie voor basisscholen en Wereldse Muziek

  • Competentiegerichte en inspirerende muzieklessen voor leerkrachten en kinderen
  • De online lesmethode van plezier vol ideeën, instructievideo’s en kennis
  • Muziekinstrumenten voor op school
  • Muziek van over de hele wereld

muziek lesmethode kinderen

Wil je ook leuke muziekeducatie op jouw basisschool?

Wij luisteren graag naar je en stemmen onze muziekeducatie af op jouw wensen!
Neem contact met ons op voor meer informatie.