Fase 4

Opdracht 1 | Breakdancen zoals het bedoeld is
Kinderen vinden het vaak geweldig om te ‘breakdancen’, een hip-hop dans van de straat die in Amerika is ontstaan. Een basispas van deze dans is de zogeheten ‘sixstep’ waarbij staand zes passen worden gezet die samen een bekende beweging vormen.
 Het mooie van deze straatdans is dat er veel andere interessante elementen in voorkomen zoals Rap en Beatboxen, dit kan naar hartelust aan de sixstep toegevoegd worden tijdens de les.
Competentie
De leerling kan de basispas van de dansstijl Breakdancen uitvoeren.
Subcompetenties
De leerling kan met zijn/ haar mond ritmes maken.
De leerling kan rappen op de maat.
Benodigdheden
Breakdancemuziek zoals ”The way it is” van Run DMC.
‘It’s like that’ van Run DMC
muziek lesmethode kinderen
TIP:  Vorm een kring met de kinderen waarbij er iemand ‘beatboxt’ (ritmes maken met de mond) en rapt terwijl iemand anders in het midden breakdancet. De rest van de kinderen kan het ritme meeklappen. Je kan de kinderen de opdracht meegeven om een rap te schrijven en een ritme met hun mond te oefenen voor de volgende muziekles.
 
Opdracht 2 | Noten kraken aan de hand van bewegingen
Noten begrijpen hoeft niet moeilijk te zijn. De kinderen kunnen op een speelse manier kennis maken met kwart-, achtste- en zestiende noten en zelfs triolen. Dit doe je door er een beweging aan te koppelen zoals in het instructiefilmpje.
 Mocht je zelf dus ook niet bekend zijn met noten dan kun je het nog steeds op deze toegankelijke manier leren en aanleren!
Competentie
De leerling kan bewegen op verschillende notenwaarden.
Subcompetentie
De leerling kan klappen op verschillende notenwaarden.
De leerling kan verschillende notenwaarden vocaliseren.
Benodigdheden
Muziek: ”The lazy song” van Bruno Mars.
‘The lazy song’ van Bruno Mars
muziek lesmethode kinderenTIP: Wijs een leider aan die bepaalt of er op kwart-, achtste-, halve, hele noten of triolen bewogen wordt. Door dit spel wordt het reactievermogen getest en de verschillen tussen de duur van de noten verduidelijkt.
Opdracht 3 | Samen dansen op de Engelse wals
De Engelse Wals is een dans die begin 1900 is ontstaan. De pasjes zijn vrij eenvoudig te leren en stimuleert de kinderen om met elkaar te dansen. Een Wals wordt altijd in een driekwartsmaat (3 tellen per maat) gespeeld en daardoor ook zo gedanst.
 
Competenties
De leerling kan de basispas van de Engelse Wals uitvoeren.
Subcompetenties
De leerling kan dans van een andere leerling spiegelen.
De leerling kan de rol van leider en volger binnen dans uitvoeren.
De leerling kan samen met een andere leerling dansen op de Engelse Wals.
Benodigdheden
Muziek: ”Tennessee Waltz” van Patti Page.
Tennessee Waltz van Patti Page
muziek lesmethode kinderen
TIP: Zorg ervoor dat de kinderen steeds van danspartner wisselen. Iedereen danst verschillend en door met verschillende dansers te dansen versnelt de ontwikkeling en op sociaal vlak is het ook een verrijking.

TIP: 
Laat de kinderen meetellen: “EEN, twee, drie, EEN, twee, drie…”
Opdracht 4 | Swingen in tweetallen op de zonnige Salsa
De Zuid-Amerikaanse salsa is meer dan alleen een saus! De kinderen kunnen de basispasjes individueel leren en deze vervolgens met elkaar in rijen of als paren toepassen.
Competentie
De leerling kan de basispassen van de salsa dans uitvoeren.
Subcompetenties
De leerling kan tellen op de maat van salsa muziek.
De leerling kan met een andere leerling op salsa muziek dansen.
Benodigdheden
Muziek: ‘Ah ah oh no’ van Hector Lavoe.
Ah ah oh no van Hector Lavoe
muziek lesmethode kinderen
TIP: Geef de kinderen wat meer achtergrond informatie over deze stijl zodat zij een totaalbeeld krijgen van deze geweldige dansstijl.
Opdracht 5 | Dansen in kwartetten
De kinderen zijn inmiddels ervaren in het dansen met verschillende groepen. Laat hen dansen in viertallen uitvoeren waarbij ieder zijn eigen rol heeft en waarbij zij afhankelijk zijn van elkaars danspasjes. Denk aan interactie en lichamelijk contact.
 
Competenties
De leerling kan in kleine groepen dansen en daarbij samenwerken met en reageren op medeleerlingen.
Subcompetentie
De leerling kan basis danspassen van verschillende dansstijlen combineren.
Benodigdheden
Muziek: ”Don’t stop till you get enough” van Michael Jackson of een leuk dansbaar lied naar keuze.
Don’t Stop till you get enough van Michael Jackson
muziek lesmethode kinderen
TIP: Voeg na verloop van tijd twee viertallen samen en laat hen hun creaties samenvoegen!
Opdracht 6 | Samen spiegelen voor twee
Zorg ervoor dat de kinderen gelijktijdig dezelfde bewegingen maken tijdens het dansen. Zodra ze dit goed door hebben kunnen ze gespiegeld dansen. Dit werkt als volgt: maak tweetallen waarbij er een rolverdeling is, een leider en een volger.
 
Zodra de de leider zijn of haar linkerarm de lucht ingooit, spiegelt de volger dit door zijn of haar rechterarm de lucht in te gooien. En zo voor alle bewegingen. Draai na een tijd de rollen om 🙂
 
Competenties
De leerling kan in tweetallen dansen.
Subcompetenties
De leerling kan de danspassen van zijn/ haar danspartner spiegelen.
De leerling kan eigen inbreng toepassen bij het dansen in tweetallen.
Benodigdheden
Muziek naar keuze
muziek lesmethode kinderen
TIP: Laat de kinderen zelf muziek uitkiezen. Begin vanuit een basispas en zet de kinderen in een rij tegenover elkaar. Wijs een leider aan die de andere kinderen non-verbaal opdrachten geeft door bewegingen te maken. Zodra één beweging goed gevolgd wordt door zijn of haar eigen rij en de rij ertegenover, volgt een nieuwe beweging.
 
Opdracht 7 | Vorm in choreografie
Net als bij een lied zit er ook vorm in een choreografie. Een lied is bijvoorbeeld opgebouwd uit een intro, couplet, refrein en outro. Dit kan bij een choreografie ook het geval zijn.
Bedenk een intro van 2 maten, een A gedeelte van 4 maten dat zich herhaalt en een B gedeelte van 8 maten. Op het moment dat de kinderen hiervan bewust zijn zullen zij herhalende pasjes eerder herkennen.
Competentie
De leerling kan vorm onderscheiden en benoemen in een choreografie.
Benodigdheden
Muziek naar keuze.
muziek lesmethode kinderen
TIP: Maak 4 groepjes en laat ieder groepje een gedeelte van de dans creëren. Groep 1 de intro, groep 2 het A-gedeelte, groep 3 het B-gedeelte en groep 4 de outro.
Opdracht 8 | De ultieme choreografie
Na de vier fasen te hebben doorlopen is het tijd voor de ultieme choreografie! De kinderen kunnen al hun opgedane kennis hierheen verwerken. Denk aan de diversiteit aan bewegingen, vorm, objecten, stijlen en type muziek. Stimuleer hen om zoveel mogelijk uit de kast te trekken.
Competentie
De leerling kan in groepsverband een choreografie bedenken en uitvoeren.
Benodigdheden
Muziek naar keuze.
muziek lesmethode kinderen
TIP: Doe zelf vooral mee met de kinderen en weer onderdeel van de creatie en presentatie.