Fase 3

Opdracht 1 | De drie magische slagjes
 De leerling beheerst nu de meeste technieken van de rechterhand. Nu is het tijd om deze technieken te combineren en een drietal leuke slagjes te leren. In de popmuziek kan je al snel talloze liedjes spelen op de ukulele wanneer je een paar verschillende slagjes kent. Erg leuk en met snel resultaat!
 We gaan nu samen spelen op het nummer ”Hey Soul Sister” van Train.
Competentie
De leerling kan met drie veelgebruikte slagjes op een 4/4 maat liedjes begeleiden.
Subcompetenties
De leerling kan verschillende rechterhandtechnieken tegelijk gebruiken.
De leerling krijgt meer besef van plaatsing van noten.
Benodigdheden
Ukulele.
Muziekstuk ”Hey Soul Sister” van Train.
 Train – Hey Soul Sister
muziek lesmethode kinderen

TIP:
Vraag de kinderen of zij kunnen meeklappen en stampen op het ritme van ”Hey Soul Sister” terwijl andere kinderen het slagje op de ukulele slaan.
Opdracht 2 | De vier akkoorden van de hitmachine!
 Tot nu toe zijn de kinderen in aanraking gekomen met het C-akkoord. Maar wat is dat nou eigenlijk.. een akkoord? Een akkoord is opgebouwd uit minimaal drie verschillende noten. We gaan nu kennis maken met de meest voorkomende akkoorden in de hedendaagse popmuziek, namelijk de C, F, G en A mineur.  
 Zodra de kinderen deze vier akkoorden in de vingers hebben zijn ze klaar om de meest gebruikte akkoordenprogressie te spelen: I-V-VI-IV, oftewel C – G – Am – F. Deze volgorde van akkoorden is onderdeel van een formule waarmee de meeste top 40 hits zijn geschreven. Voortaan kunnen de kinderen hun favoriete liedjes dus spelen op de ukulele!
Kies een aantal favoriete popliedjes van de kinderen en speel samen mee met vier downstrokes.
Competentie
De leerling kan op eenvoudige wijze een melodie begeleiden.
Subcompetenties
De leerling kan meerdere vingers van de linkerhand tegelijk coördineren.
De leerling kan snel schakelen tussen akkoorden.
De leerling kan akkoorden (drieklanken) beschrijven en uitvoeren.
De leerling kan vier basisakkoorden in de toonsoort van C spelen.
De leerling kan een veelgebruikte progressie toepassen.
De leerling kan de barré (met de wijsvinger van de linkerhand meerdere snaren tegelijk indrukken) uitvoeren.
Benodigdheden
Ukulele en het instructiefilmpje.
muziek lesmethode kinderen

TIP:
Leer de kinderen de namen van de akkoorden aan door in spelvorm verschillende woorden te koppelen aan de akkoorden. Bijvoorbeeld: “De F van…..?”, waarop de leerling zou kunnen antwoorden met: “Fanta!”.
Opdracht 3 | Rap-elele en Zing-elele
 Bedenk met de kinderen een leuke tekst om te rappen. Zodra dit gelukt is, kunnen jullie elk van de tot nu toe geleerde akkoorden gebruiken om het liedje te begeleiden. Voor de raptekst kies je met de hele groep een onderwerp zoals: fantasie, de lente of jezelf voorstellen.
Deel na het creëren en oefenen van de rap en ukulele de groep in twee groepjes, ukulele-spelers en rappers. Voer het zelfbedachte liedje uit en wissel de uke-spelers en rappers om.
Wat is er nu leuker dan een instrument bespelen? Twee instrumenten tegelijk bespelen: zingen en spelen tegelijk! Je begint met klappen waarna je lichaamspercussie koppelt aan ritmes voor de tekst en wanneer ze eenmaal dit onder de knie hebben, kan je verdergaan met zang en ukulele tegelijk. Gebruik hiervoor simpele liedjes. Een goed voorbeeld hiervan is “Vader Jacob”.
Competentie
De leerling kan in groepsverband een raptekst maken en muzikale begeleiding erbij bedenken.
De leerlingen kan zingen en spelen tegelijk, in simpele vorm.
De leerling kan een lied zingen en klappen tegelijk, in simpele vorm.
Subcompetenties
De leerling leert hoe teksten worden opgebouwd.
De leerling kan in groepsverband een rap schrijven.
De leerling kan in groepsverband muzikale begeleiding bedenken.
De leerling leert het verband tussen ritmische tekst en instrumentale ritmes en/of akkoorden.
De leerling begrijpt de samenhang tussen zang en spel.
De leerling kan aandacht verdelen tussen twee muzikale handelingen.
Benodigdheden
Ukulele.
Pen en papier/ smartboard.
muziek lesmethode kinderen

TIP:
Werk met vraag en antwoord. Een deel van de kinderen stelt al rappend de vraag: Wat heb jij vandaag gedaan? Waarop de rest antwoordt: plezier maken met een lach zonder traan. Op deze manier vergroot je de interactie en stimuleer je de creativiteit van de kinderen.
Opdracht 4 | De harmonieuze boomwhacker
 En dan nu..akkoorden spelen op de boomwhacker! Verdeel de klas in groepjes van minimaal twee kinderen en leg uit dat ze per groepje een akkoord spelen. De combinatie van boomwhackers is als volgt:
Voor het akkoord A mineur: A met dop, C , E
Voor het akkoord F: F met dop, A, C
Voor het akkoord G: G met dop, B, D
Voor het akkoord E mineur: E met dop, G, B
We gaan nu het nummer ”Rockabye” van Sean Paul spelen.
Competentie
– De leerling weet wat een harmonie/akkoord is.
Subcompetenties
De leerling speelt in groepsverband harmonieën.
Benodigdheden
Boomwhackers.
”Rockabye” van Sean Paul.
 Sean Paul – Rockabye
muziek lesmethode kinderen

TIP:
Zoals jullie weten bestaat het C akkoord uit de noten C, E en G. Dit akkoord in combinatie met de vier andere akkoorden uit deze opdracht opent de deuren naar de meeste van de favoriete liedjes van de kinderen. Kunnen jullie ze spelen op de boomwhackers?
 
Opdracht 5 | Hoeveel stemmen heb jij?
 Jouw stem kan heel veel verschillende klanken maken, maar hoe? We gaan aan de slag met zangtechnieken twang en met open keel zingen door middel van ontspanning. Dit kan aan de hand van bestaande nummers en ook door middel van een rollenspel. Verdeel rollen als een huilende baby of een heks voor twang en een operazanger of boze man met een open keel.
 
Competentie
De leerling begrijpt hoe verschillende klanken kunnen worden gevormd met de eigen stem.   
Subcompetenties
De leerling kan zangtechniek twang uitvoeren en uitleggen.
De leerling kan met open keel zingen en uitleggen hoe hij/ zij dit doet.
De leerling kan met ontspannen kaak zingen.
De leerling kan de zangstem van een type imiteren.
Benodigdheden
Jouw stem en het instructiefilmpje.
muziek lesmethode kinderen
TIP:
Kies met de kinderen een aantal liedjes uit, zoek de teksten op en laat de kinderen om en om een regel met twang en dan weer met open keel zingen.
Opdracht 6 | Hij knipte met zijn vinger…en er was muziek!
 We keren terug naar het wondere instrument dat ons lichaam is. We knippen met onze vingers, slaan op onze borst en klappen in onze handen totdat we de beat van het liedje ”I can’t stand the rain” van Ann Peebles tot leven hebben gebracht!
 
Competentie
De leerling koppelt beweging, stem en ritme aan elkaar.
De leerling kan gevorderde lichaamspercussie met vingerknip uitvoeren.
De leerling kan aanvoelen waar de eerste tel zit in alle behandelde maatsoorten en kan hoofd- en subaccenten leggen)
      
Subcompetenties
De leerling kan simpel beatboxen.
De leerling is in staat om tempo aan te houden waarin wordt gespeeld.
Benodigdheden
Het muziekstuk ”I can’t stand the rain” van Ann Peebles.
 Ann Peebles – I can’t stand the rain
muziek lesmethode kinderen

TIP:
Kunnen de kinderen nu ze de knip in de vingers hebben nog meer lichaamspercussie bedenken? Gebruik jullie stem en benen om het geheel nog mooier te maken!
Opdracht 7 | Ritmische pannenkoek met ijs in Cuba
In Cuba dansen ze al meer dan 100 jaar de fantastische salsa. In deze muziekstijl zitten bijzondere ritmes die kinderen met een beetje begeleiding kunnen nadoen. Zo komen zij in aanraking met een nieuwe muziekstijl en kunnen zij meespelen. Een ritmisch patroon dat vaak te horen is heet de ”clave”, vaak uitgevoerd op twee houten stokken die gek genoeg ook  de ”claves” heten!
 
Competentie
De leerling kan een ritme spelen waarvan niet alle slagen op de tel zitten.
Subcompetenties
De leerling kan een vierkwartsmaat zelfstandig tellen, met en zonder muziek.
De leerling kan zelf de eerste tel van een liedje vinden.
De leerling kan een ritme spelen bestaande uit hele, halve, kwart en achtste noten.
De leerling begrijpt dat een muzikale rust (pauze/stilte) even belangrijk is als een noot.
Benodigdheden
Muziekstuk ”El Tren’”van Vieja Trova Santiaguera.
 La Vieja Trova Santiaguera – El tren
muziek lesmethode kinderen

TIP:
Met de claves kan je natuurlijk nog veel meer ritmes voorzien van een feestelijk jasje. Kies een aantal nummers met de kinderen en probeer de ritmes na te tikken met de claves.
Opdracht 8 | Ik heb trek in een agogô…of doe toch maar een guiro
 De agogo en guiro zijn geen exotische cocktails, maar muziekinstrumenten! We starten een muzikale reis waarop je langs de samba en funk komt onder begeleiding van percussie-instrumenten.
Competentie
De leerling kan de shaker gebruiken als muziekinstrument en leert verschillende ritmische patronen uit de samba, funk en salsa.
Subcompetenties
De leerling kan kwarten, achtsten en zestiende noten shaken
De leerling weet hoe de shakers met verschillende hoeken andere geluiden maken.
De leerling kent meerdere ritmische patronen
Benodigdheden
Muziekstukken ”Nacao” van Joao Bosco en ”I want a love I can see” van The Temptations.
 Joao Bosco – Nação
 The Temptations – I want a love I can see
muziek lesmethode kinderen
TIP: Kies een hele andere muziekstijl zoals de salsa of hip-hop en kijk of je met de kinderen de ritmische patronen kan nadoen op de guiro.
 
Opdracht 9 | Lekker emmeren met de ReggaeTON!
In jouw directe omgeving bevinden zich ontzettend veel spullen waarmee jij muziek kan maken. Een goed voorbeeld is de emmer. Je kunt er op slaan, je kunt hem verplaatsen en verschuiven.. telkens ontstaan er nieuwe klanken!
We gaan aan de slag met het ritme van de Latijns-Amerikaanse Reggaeton, niet te verwarren met de hollandse regenton.
Competentie
De leerling kan de muzikale eigenschappen van objecten herkennen en samenvoegen.
Benodigdheden
Een emmer of andere alledaagse objecten.
muziek lesmethode kinderen

TIP:
Gebruik objecten die hol zijn. Die hebben allemaal hun eigen klank en dit biedt de kinderen de mogelijkheid om hun creativiteit te verkennen. Zodra er iemand een leuk ritme heeft bedacht, kan de rest proberen dit na te doen!
Opdracht 10 | Kijk eens wat ik kan
 Het podium lonkt weer en het is tijd om de kinderen in groepen te verdelen over de instrumenten: ukulele, zang, boomwhackers en lichaamspercussie. Neem een lied dat eerder is behandeld met bovenstaande instrumenten. Op deze manier bespaar je tijd in de les. Ga samen aan de slag om als klas een band te vormen en mooie muziek te maken! Zang, boomwhackers, ukulele, shakers, agogo’s, guiro’s, lichaamspercussie, rap, het mag allemaal!
Competentie
De leerling weet wat van belang is tijdens een optreden.
De leerling kan met anderen een lied spelen.
Subcompetenties
De leerling kan naar medeleerlingen luisteren die een ander instrument bespelen.
De leerling kan samen melodie en akkoorden spelen in groepsverband.
De leerling weet hoe alle instrumenten een andere partij hebben maar alsnog alles bij elkaar past.
De leerling kan samen instrumentale harmonieën maken.
Benodigdheden
Instrumenten naar keuze zoals: ukulele’s en boomwhackers.
Een podium.
Een bekend popnummer, bijvoorbeeld: Ed Sheeran – Shape Of You.
muziek lesmethode kinderen
TIP: Maak groepjes en verdeel de taken. Wie presenteert de band? Wie schrijft de teksten van het liedje? Wie spelen er ukulele en wie boomwhacker? Wie rappen er?  Geef de kinderen een rol waarin zij zich op hun gemak voelen, veel plezier samen!